Інформація про освітні програми філологічного факультету, вимоги до вступу (результати НМТ 2022, ЗНО 2019-2021, коефіцієнти) тощо   

Філологічний факультет здійснює підготовку фахівців за двома рівнями вищої освіти: першим (бакалаврським) і другим (магістерським).

За першим (бакалаврським) рівнем підготовка провадиться за cпеціальностями «Філологія» та «Журналістика». У межах спеціальності «Філологія» діють такі освітні програми: «Українська мова і література», «Українська мова і література та англійська мова», «Українська мова і література, літературне редагування», «Польська мова і література та українська мова», «Слов'янська філологія, літературне редагування і створення контенту», «Класичні мови і літератури та англійська мова», «Прикладна лінгвістика та англійська мова».

За спеціальністю «Журналістика» навчання здійснюється за освітньою програмою «Журналістика».

За освітніми програмами «Українська мова і література», «Українська мова і література та англійська мова», «Українська мова і література, літературне редагування», «Слов'янська філологія, літературне редагування і створення контенту» та «Журналістика» навчання проводиться за денною та заочною формами, а за програмами «Польська мова і література та українська мова», «Класичні мови і літератури та англійська мова», «Прикладна лінгвістика та англійська мова» – лише за денною формою.

За другим (магістерським) рівнем підготовка також провадиться за cпеціальностями «Філологія» та «Журналістика». У межах спеціальності «Філологія» діють освітні програми: «Українська мова і література», «Українська мова і література та українська як іноземна», «Слов'янська філологія, створення текстового контенту та креативне письмо», «Класичні мови і літератури та англійська мова», «Прикладна лінгвістика та англійська мова».

За спеціальністю «Журналістика» навчання здійснюється за освітньою програмою «Журналістика».

За освітніми програмами «Українська мова і література», «Українська мова і література та українська як іноземна», «Слов'янська філологія, створення текстового контенту та креативне письмо» та «Журналістика» навчання проводиться за денною та заочною формами, а за програмами «Класичні мови і літератури та англійська мова», «Прикладна лінгвістика та англійська мова» – лише за денною формою.

 

Офіційна електронна адреса відбіркової комісії філологічного факультету – vstup.philology@karazin.ua
Телеграм-канал – Приймальна комісія філологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, посилання  t.me/vstup_philology_karazin
Контактний телефон – +38(068) 909 85 52 (дійсний з 26 квітня 2022 року)

 

Правила прийому на філологічний факультет

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Абітурієнт Каразінського університету (сайт)

На перший курс університету приймаються громадяни України, які мають загальну середню освіту.

Реєстрація електронних кабінетів, прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Денна форма здобуття освіти
Заочна форма здобуття освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

з 01 липня 2022 року до 31 жовтня 2022 року

з 01 липня 2022 року до 31 жовтня 2022 року

Початок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі

29 липня 2022 року

29 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

08 серпня 2022 року о 18:00

08 серпня 2022 року о 18:00

Строки проведення Університетом індивідуальних усних співбесід

з 09 серпня по 16 серпня 2022 року

з 09 серпня по 16 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди (замість результатів національного мультипредметного тесту) та за результатами національного мультипредметного тесту

23 серпня 2022 року о 18:00

23 серпня 2022 року о 18:00

Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 12:00 17 серпня 2022 року

не пізніше 12:00 17 серпня 2022 року

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, які отримали рекомендації за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди

до 10:00 20 серпня 2022 року

до 10:00 20 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 29 серпня 2022 року; для вступників на умовах договору – 02 вересня 2022 року не раніше 18:00

із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 29 серпня 2022 року; для вступників на умовах договору – 02 вересня 2022  року не раніше 18:00

Терміни закінчення строків вибору вступниками місця навчання

за державним замовленням – до 18:00 02 вересня 2022 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб –16 вересня 2022 року

за державним замовленням – до 18:00 02 вересня 2022 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 08 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників

за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди – не пізніше 15:00 22 серпня 2022 року; за державним замовленням – 05 вересня 2022 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 19 вересня 2022 року

за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди – не пізніше 15:00 22 серпня 2022 року; за державним замовленням – 05 вересня 2022 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 09 вересня 2022 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 19 серпня 2022 року

не пізніше 19 серпня 2022 року

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 "Філологія"

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:
 за спеціальністю  061 "Журналістика" за всіма формами здобуття освіти на основі ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

– реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 червня 2022 року та закінчується о 18:00 18 липня 2022 року;

– реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня 2022 року;

– прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил прийому, розпочинається 16 серпня 2022 року і закінчується 23 серпня 2022 року для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного екзамену;

– основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 10 серпня 2022 року до 17 серпня 2022 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;

– додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 07 вересня 2022 року до 10 вересня 2022 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;

– спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;

– прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цього Порядку, розпочинається 16 серпня 2022 року і закінчується о 18:00 15 вересня 2022 року для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти;

– індивідуальні усні співбесіди в Університеті замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту у випадках, визначених цими Правилами прийому, проводяться з 25 до 31 серпня 2022 року;

– фахові вступні випробування в Університеті у випадках, визначених цими Правилами прийому, проводяться з 29 серпня 2022 року по 17 вересня 2022 року;

– фахові вступні випробування і індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться з 29 серпня по 17 вересня 2022 року (вступники можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови);

– рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 20 вересня 2022 року, на місця з оплатою підготовки за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 26 вересня 2022 року;

– вимоги Правил прийому для зарахування за державним замовленням мають бути виконані до 18:00 24 вересня 2022 року, на місця з оплатою підготовки за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 30 вересня 2022 року;

– наказ про зарахування за державним замовленням видається 25 вересня 2022 року, на місця з оплатою підготовки за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 01 жовтня 2022 року.

– Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому цього), здійснюється не пізніше ніж 10 жовтня 2022 року.

Додаткові строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти на основі ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

– прийом заяв і документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому, відбувається з 03 жовтня 2022 року по 11 листопада 2022 року;

– проведення фахових вступних випробувань і індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (виключно для вступників на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з 14 листопада по 19 листопада 2022 року;

– при цьому використовуються результати магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту, отримані у випадках, передбаченому цими Правилами прийому, або результати фахового іспиту, складеного в закладі вищої освіти у передбачених цими Правилами прийому випадках.

– надання рекомендацій для зарахування на навчання 21 листопада 2022 року;

– наказ про зарахування на навчання видається не пізніше 25 листопада 2022 року.

Прийом заяв і документів від вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, у межах виділеної частини вакантних місць ліцензованого обсягу за денною і заочною формами здобуття освіти починається 29 липня 2022 року і закінчується 15 вересня 2022 року.

– Фаховий іспит в усній формі проводиться з 01 серпня по 16 вересня 2022 року. Зарахування вступників відбувається 19 вересня 2022 року.

– Прийом таких вступників здійснюється за всіма спеціальностями, де оголошено прийом за денною та заочною формами здобуття освіти, на відповідний курс в залежності від попередньої освіти та нормативних термінів навчання.


Абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти подають заяву про вступ до університету в електронній формі. В окремих випадках, зазначених у пунктах VI.1, VI.2 Правил прийому, вступник подає заяву особисто в паперовій формі. У заяві вказують спеціальність та спеціалізацію, форму навчання (вступаючи на декілька спеціальностей, вступники подають окрему заяву на кожну спеціальність, вказуючи пріоритетність). До заяви вступник додає:

 • Заява (підписується в приймальній комісії)

 • Паспорт громадянина України

  - якщо паперовий (оригінал + ксерокопія 1, 2 та 11-ї сторінок);

  - якщо ID картка (оригінал + ксерокопія картки з обох боків; оригінал + ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання);

 • Облікова картка платника податків (код) (оригінал + ксерокопія)
 • Свідоцтво  про повну загальну середню освіту (оригінал свідоцтва, оригінал додатка з оцінками + 1 ксерокопія свідоцтва та додатка)
 • Сертифікати ЗНО з дисциплін, перелік яких затверджено Правилами прийому на факультет. (оригінал + 1 ксерокопія)

 • Інформаційна картка із результатами ЗНО (роздруковується з кабінету учасника ЗНО)
 • 4 фотокартки 3х4 (Вимоги: актуальність (зроблені протягом останніх 6 місяців), кольоровий ксерокс подавати заборонено, без окулярів, на зворотному боці кожної підписати прізвище та ініціали)

 • Сільський коефіцієнт (оригінал + 1 ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання особи (Додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до ЄДДР, що затверджені постановою КМУ від 02.03.2016 р. № 207))

 • Для пільговиків (свідоцтво про народження оригінал + 1 ксерокопія; документи, що дають право на пільги оригінал + 1 ксерокопія)
 • Конверт із маркою, індексом та зворотною адресою вступника (для тих, кому потрібно надіслане поштою паперове повідомлення про зарахування для зняття з реєстрації та поселення під час навчання у гуртожиток)

Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти відбуватиметься у формі національного мультипредметного тесту 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021рр.), індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців або розгляду мотиваційних листів в передбачених Правилами прийому випадках.