Презентація Факультету   

Філологічний факультет здійснює підготовку фахівців за двома рівнями вищої освіти: першим (бакалаврським) і другим (магістерським).

За першим (бакалаврським) рівнем підготовка провадиться за cпеціальностями «Філологія» та «Журналістика». У межах спеціальності «Філологія» діють такі освітні програми: «Українська мова і література», «Українська мова і література та англійська мова», (на контрактній основі), «Українська мова і література, літературне редагування» (на контрактній основі), «Польська мова і література та українська мова», «Мова і література (російська), літературне редагування і створення контенту», «Класичні мови і
літератури та англійська мова», «Прикладна лінгвістика та англійська мова».

За спеціальністю «Журналістика» навчання здійснюється за освітньою програмою «Журналістика».

За освітніми програмами «Українська мова і література», «Українська мова і література та англійська мова», (на контрактній основі), «Українська мова і література, літературне редагування» (на контрактній основі), «Мова і література (російська), літературне редагування і створення контенту» та «Журналістика» навчання проводиться за денною та заочною формами, а за програмами «Польська мова і література та українська мова», «Класичні мови і літератури та англійська мова», «Прикладна лінгвістика та англійська мова» – лише за денною формою.

За другим (магістерським) рівнем підготовка також провадиться за cпеціальностями «Філологія» та «Журналістика». У межах спеціальності «Філологія» діють освітні програми «Українська мова і література», «Мова і література (російська)», «Класичні мови і літератури та англійська мова», «Прикладна лінгвістика та англійська мова».

За спеціальністю «Журналістика» навчання здійснюється за освітньою програмою «Журналістика».

За освітніми програмами «Українська мова і література», «Мова і література (російська)» та «Журналістика» навчання проводиться за денною та заочною формами, а за програмами «Класичні мови і літератури та англійська мова», «Прикладна лінгвістика та англійська мова» – лише за денною формою.

Офіційна електронна адреса відбіркової приймальної комісії філологічного факультету – vstup.philology@karazin.ua
Контактний телефон – +380 (63) 806-41-59 (дійсний з 9:00 12 травня 2020)

Правила прийому на філологічний факультет

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Абітурієнт Каразінського університету (сайт)

На перший курс університету приймаються громадяни України, які мають загальну середню освіту.

Реєстрація електронних кабінетів, прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Денна форма здобуття освіти
Заочна форма здобуття освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 
з 01 серпня 2020 року до 30 вересня 2020 року
з 01 серпня 2020 року до 30 вересня 2020 року 
Початок прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах, що проводить Університет 
24 липня 2020 року
24 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах, що проводить Університет 
для вступників за державним замовленням – 06 серпня 2020 року; для вступників за контрактом – 12 серпня 2020 року 
для вступників за державним замовленням – 06 серпня 2020 року; для вступників за контрактом – 02 вересня 2020 року
Строки проведення Університетом вступних іспитів 
для вступників за державним замовленням з 01 серпня по 12 серпня 2020 року; для вступників за контрактом – додаткова сесія з 17 серпня по 22 серпня 2020 року
для вступників за державним замовленням з 01 серпня по 12 серпня 2020 року; для вступників за контрактом  –  додаткова сесія з 03 вересня по 09 вересня 2020 року 
Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
13 серпня 2020 року
13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводить Університет
16 серпня 2020 року о 18.00 годині
для вступників за державним замовленням – 16 серпня 2020 року о 18.00 годині; для вступників за контрактом – 02 вересня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, складених до 12 серпня 2020 року
22 серпня 2020 року о 18.00 годині
для вступників за державним замовленням – 22 серпня 2020 року о 18.00 годині; для вступників за контрактом – 09 вересня 2020 року
Строки проведення Університетом співбесід
16 серпня – 18 серпня 2020 року
16 серпня – 18 серпня 2020 року
Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди
не пізніше 12.00 години 20 серпня 2020 року
не пізніше 12.00 години 20 серпня 2020 року
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, які отримали рекомендації за результатами співбесіди
до 10.00 години 22 серпня 2020 року
до 10.00 години 22 серпня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 27 серпня 2020 року; для вступників на умовах договору – 07 вересня 2020 року
із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 27 серпня 2020 року; для вступників на умовах договору – 10 вересня 2020 року
Терміни закінчення строків вибору вступниками місця навчання
за державним замовленням – до 18.00 години 31 серпня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 14 вересня 2020 року
за державним замовленням – до 18.00 години 31 серпня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 18 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників
за результатами співбесіди – не пізніше 15.00 години 22 серпня; за державним замовленням – 05 вересня 2020 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 21 вересня 2020 року
за результатами співбесіди – не пізніше 15.00 години 22 серпня; за державним замовленням – 05 вересня 2020 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 21 вересня 2020 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 15 вересня 2020 року
не пізніше 15 вересня 2020 року
 
 
 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 "Філологія"

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
 за спеціальністю  061 "Журналістика" за всіма формами здобуття освіти на основі ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

– реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня 2020 року;

– реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 12 травня 2020 року та закінчується о 18.00 годині 05 червня 2020 року;

– прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому, розпочинається 05 серпня 2020 року і закінчується 22 серпня 2020 року для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;

– основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня 2020 року (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;

– відповідні вступні іспити з іноземної мови в Університеті у випадках, визначених цими Правилами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення в Університеті вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту;

– фахові вступні випробування для вступників, які вже складали єдиний вступний іспит, проводяться з 05 серпня по 26 серпня 2020 року;

– фахові вступні випробування і вступне випробування з іноземної мови для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться з 05 серпня по 30 серпня 2020 року (вступники можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит з іноземної мови в Університеті);

– рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 01 вересня 2020 року, на місця з оплатою підготовки за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 11 вересня 2020 року;

– вимоги цих Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 06 вересня 2020 року для вступників за державним замовленням і до 16 вересня 2020 року для вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

– наказ про зарахування за державним замовленням видається 11 вересня 2020 року;

– наказ про зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб видається 21 вересня 2020 року.

– Додаткові строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для вступу для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти на основі ступеня вищої освіти або освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста:

– прийом заяв і документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому, розпочинається 28 вересня 2020 року і закінчується 17 листопада 2020 року;

– проведення фахових вступних випробувань і вступного випробування з іноземної мови (виключно для вступників на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) не пізніше 22 листопада 2020 року;

– для конкурсного відбору використовуються результати єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту) та/або вступного іспиту з іноземної мови, складеного в Університеті, у передбачених цими Правилами прийому випадках та результати фахового вступного випробування;

– надання рекомендацій для зарахування на навчання не пізніше 23 листопада 2020 року;

– наказ про зарахування на навчання видається не пізніше 30 листопада 2020 року.


Абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти подають заяву про вступ до університету в електронній формі. В окремих випадках, зазначених у пунктах VI.1, VI.2 Правил прийому, вступник подає заяву особисто в паперовій формі. У заяві вказують спеціальність та спеціалізацію, форму навчання (вступаючи на декілька спеціальностей, вступники подають окрему заяву на кожну спеціальність, вказуючи пріоритетність). До заяви вступник додає:

 • Заява (підписується в приймальній комісії)

 • Паспорт громадянина України

  - якщо паперовий (оригінал + ксерокопія 1, 2 та 11-ї сторінок);

  - якщо ID картка (оригінал + ксерокопія картки з обох боків; оригінал + ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання);

 • Облікова картка платника податків (код) (оригінал + ксерокопія)
 • Свідоцтво  про повну загальну середню освіту (оригінал свідоцтва, оригінал додатка з оцінками + 1 ксерокопія свідоцтва та додатка)
 • Сертифікати ЗНО з дисциплін, перелік яких затверджено Правилами прийому на факультет. (оригінал + 1 ксерокопія)

 • Інформаційна картка із результатами ЗНО (роздруковується з кабінету учасника ЗНО)
 • 4 фотокартки 3х4 (Вимоги: актуальність (зроблені протягом останніх 6 місяців), кольоровий ксерокс подавати заборонено, без окулярів, на зворотному боці кожної підписати прізвище та ініціали)

 • Сільський коефіцієнт (оригінал + 1 ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання особи (Додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до ЄДДР, що затверджені постановою КМУ від 02.03.2016 р. № 207))

 • Для пільговиків (свідоцтво про народження оригінал + 1 ксерокопія; документи, що дають право на пільги оригінал + 1 ксерокопія)
 • Конверт із маркою, індексом та зворотною адресою вступника (для тих, кому потрібно надіслане поштою паперове повідомлення про зарахування для зняття з реєстрації та поселення під час навчання у гуртожиток)

Прийом до університету проводиться на основі конкурсу сертифікатів ЗНО за 2017, 2018, 2019 та 2020 років. (сертифікат з іноземної мови – за 2018 − 2020 років.), середнього бала атестата та додаткових балів за особливі досягнення за їх наявності.

Вступні іспити та сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання,

які будуть зараховуватися для конкурсного відбору вступників у 2020 р.
 • Українська мова і література: Українська мова і література, Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), Історія України / Географія (за вибором абітурієнта)

 • Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська: Українська мова і література, Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), Історія України / Географія (за вибором абітурієнта)

 • Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська: Українська мова і література, Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), Історія України / Географія (за вибором абітурієнта)

 • Класичні мови та літератури (переклад включно): Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), Українська мова і література, Історія України (сертифікат)

 • Прикладна лінгвістика: Українська мова і література, Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), Історія України / Географія (за вибором абітурієнта)

 • Журналістика: Українська мова і література, Історія України, Математика/Іноземна мова (за вибором абітурієнта)

*До участі в конкурсі допускаються абітурієнти, які за результатами ЗНО мають не менше 110 балів за кожний предмет.

Програми фахових випробувань

 • ПРОГРАМА з української мови і літератури для вступних іспитів у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна  
 • ЗРАЗКИ завдань для вступних іспитів на 1 курс для осіб, які не проходили зовнішнього незалежного оцінювання з причин, передбачених чинним законодавством  
 • ПРОГРАМА співбесіди з української мови і літератури 
 • ПРОГРАМА співбесіди з української мови і літератури за іншою спеціальністю 
Для магістрів